Zaspół

Michał Marszał

ADWOKAT

Założyciel Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm, doradztwie prawnym na rzecz osób fizycznych i prawnych, zarówno w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych  oraz rodzinnych. Jest stypendystą Universita degli Studi di Bari we Włoszech. Posiada doświadczenie w pracy akademickiej na uczelniach wyższych – Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim. Sprawował funkcje w samorządzie adwokackim będąc sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Szczecinie.

Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Szczecinie

Magdalena Muranowicz

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego z Prawa Spółek. Aplikację adwokacką odbyła w latach 2011-2015 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, podczas której nabywała doświadczenie zawodowe i rozwijała specjalizację w zakresie prawa karnego, rodzinnego, gospodarczego. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Szczecinie.

Katarzyna Chudy

ADWOKAT

główny obszar zainteresowań – postępowanie egzekucyjne, prawo rodzinne

Natalia Bil

SEKRETARIAT